Hvordan foregår et advisory board møde?

Det er dig, der bestemmer, hvordan møderne med dit advisory board skal foregå. Det er dog vigtigt, at du afstemmer dine forventninger med medlemmerne, så alle parter kender vilkårene.
 
Hvis du ikke allerede har et advisory board, kan du læse mere om hvorfor og hvordan, du kan etablere dit eget her.
 
Vi har for vores advisory board opstillet følgende vilkår:

 

Mødefrekvens og struktur

 • Vi mødes fysisk 1 gang pr. kvartal
 • Møderne varer 2 timer
 • Møderne lægges kl. 17.00-19.00 eller andet tidspunkt efter aftale
 • Hvis en eller flere ikke har mulighed for at deltage fysisk kan det i stedet aftales af denne deltager online
 • Hvis ikke minimum 3 af advisory boardets medlemmer kan deltage, fastsættes der en ny mødedato
 • Det kan aftales, at et møde skal afholdes online
 • Individuel sparring med advisory boardets medlemmer aftales efter behov
 • En uge inden mødet fremsendes en dagsorden med eventuelle tilhørende bilag

 

Forventninger til dig og din virksomhed

 • Vi fremsender ca. 1 gang om måneden status på vores arbejde
 • Vi er forberedte til møderne og åbne over for medlemmernes input
 • Vi overholder aftalte deadlines

 

Forventninger til advisory boardets medlemmer

 • Medlemmerne prioriterer møderne og deltager aktivt med input
 • Medlemmerne siger til, hvis der er noget, de ønsker anderledes i mødestruktur mv.
 • Medlemmernes netværk bliver sat i spil, hvor det giver værdi
 • Medlemmerne tillader offentliggørelse af tilknytningen med billede på vores hjemmeside mv

 

Ophør af samarbejde

 • Advisory boardets medlemmer kan til enhver tid trække sig fra advisory boardet uden varsel.
 • Vi kan udskifte medlemmer alt efter behov over tid ved at give personlig besked til nuværende advisory board medlem.

Som nævnt er der ingen faste krav til, hvilken struktur du skal vælge for dit advisory board. Du er velkommen til at finde inspiration i vores eller vælge din egen vej.