Dine kunder

Det er vigtigt, at du lærer dine kunder rigtig godt at kende og kan beskrive dem meget detaljeret. På den måde kan du sikre dig, at du udvikler et produkt eller en ydelser, som dækker netop deres behov og ønsker. Samtidig bliver det også langt lettere for dig at markedsføre dig til dem, så du kan få solgt dine produkter.

Målgruppe er et andet ord for dine kunder og vi vil anvende dette begreb videre i processen.


Hvem er din målgruppe?

Din kernekunde

Du skal nu lidt dybere ned i din beskrivelse af din målgruppe. Du skal nu forsøge at identificere din kernekunde, som er den kunde, som du allerhelst vil arbejde med.

Inden for din målgruppe skal du nu finde en person som repræsenterer målgruppen. Du skal beskrive denne person uddybende. Hvis din målgruppe er en virksomhed, skal du finde den person i virksomheden, som træffer beslutningen om køb af dit produkt eller din service

I nogle sammenhænge kaldes dette også for din persona, som er det begreb vi anvender videre i processen.


Beskriv din persona

Ønsker og behov

Mange iværksættere udvikler et produkt med udgangspunkt i, hvad de selv synes, der er behov for. Vi kan blive så forelskede i vores egen idé, at vi glemmer at tage udgangspunkt i vores kunder.

Det vil derfor være en god idé at forsøge, at træde et skridt tilbage og analysere din kernekundes ønsker og behov.


Hvilke ønsker og behov har din kunde, som du vil imødekomme med din forretningsidé?
Hvilke irritationsmomenter støder din kunde på i hverdagen, som du vil imødekomme med din forretningsidé?
Hvilke af disse ønsker, behov og irritationsmomenter betyder mest eller fylder mest hos din kunde?