Noter

Du er nu nået til vejs ende i den foreløbige proces. Her til sidst har du mulighed for at tilføje nogle oplysninger om din virksomhed, som du ikke allerede har nævnt andre steder. Du kan gøre det i rubrikkerne til højre.
 
Måske du også stadig mangler at udfylde nogle temaer eller har behov for at gå tilbage og uddybe andre?
 
En plan for din virksomhed bliver aldrig helt færdig. Den skal justeres i takt med at du implementerer din plan, får ny viden og erfaringer.
 
Hvis du ikke har yderligere notater, kan du gå tilbage til dashbordet her.
 


Noter
Noter
Noter