Ejeraftale

Vi er glade for, at advokat og partner i Magnusson Law, Nikolaj Hansen, tog imod vores invitation om at skrive et gæsteblogindlæg om ejeraftaler.

 

Det første vi, ejerne af businessplanner.io, fik på plads inden vi overhovedet startede businessplanner.io, var at få udarbejdet en ejeraftale. Det var meget vigtigt for os for at forventningsafstemme og fordele ejerandele samt tale forskellige scenarioer igennem. Vi anbefaler alle med mere end én founder, at få udarbejdet en ejeraftale.

 

 

Hvad er en ejeraftale?

 

En ejeraftale er den aftale mellem ejerne af et selskab, der fastsætter de vilkår der gælder for samarbejdet. Det er både om forhold, der er relevante mens:

  • Samarbejdet kører.
  • Når en ejer ikke vil være med mere.
  • Når man skal tage nye ejere ind.
  • Hvis/Når selskabet skal sælges.

 

En ejeraftale kan således både være noget man ”tager op af skuffen” hvis noget går galt men kan også laves, så den bliver den ”røde tråd” for et samarbejde.

 

Det sidstnævnte er fx tilfældet hvis man:

  • Medtager bestemmelser om den løbende finansiering af virksomheden.
  • Medtager hvilke væsentlige beslutninger der kræver kvalificeret flertal eller måske endda enstemmighed.
  • Medtager hvornår man skal tage nye ejere ind og hvilken position disse skal besætte.
  • Medtager hvilken prissætning af virksomheden man er enige skal gælde når man tager kapital ind eller skal sælge virksomheden.

Hvorfor skal man lave en ejeraftale?

 

Ejeraftalen kan som sagt både være den ”røde tråd” for samarbejdet, men man skal også have den for at få på plads, hvad der sker i konfliktsituationer. Man medtager som regel en konkurrence- og kundeklausul i en ejeraftale og der aftales begrænsninger i, hvornår og hvordan man kan sælge sin andel af virksomheden. Således at de ejere der bliver tilbage ikke er tvunget til at få en ny person ind i ejerkredsen.

 

En ejeraftale vil typisk også indeholde bestemmelser om hvilke konsekvenser det har, hvis en ejer bryder aftalen.

 

Det er vigtigt at have ejeraftalen i konfliktsituationer, da konflikter på ejerniveau, der ikke løses hurtigt, utvivlsomt vil skade virksomheden, både på kort og lang sigt. Det er bl.a. umuligt at skaffe finansiering til en virksomhed med uro i ejerkredsen.

 

Hvordan kommer vi i gang med at få lavet en ejeraftale?

 

Mange af de forhold, der skal reguleres i en ejeraftale er ”dagligdags ting”, som I sagtens kan sætte jer sammen i ejerkredsen og drøfte igennem. Hvis I har et advisory board eller måske ligefrem en professionel bestyrelse, så er der oftest også hjælp at hente der.

 

Du skal være opmærksom på, at det kan have nogle konsekvenser ved at google sig til et format for en ejeraftale. Grunden er at der oftest vil være specielle forhold omkring den enkelte virksomhed, som skal med i ejeraftalen. Ejeraftalen skal samtidig helst skrives og gøres færdig af nogen der kender det specielle ”juridiske sprog”. Samtidig skal man skal være sikker på, at man får det hele med. Derfor er det er en god ide at kontakte en advokat og bede om hjælp.

 

Advokaten kan eventuelt starte med at levere en liste med de punkter – som nævnt ovenfor og eventuelle andre – som ejerkredsen selv kan drøfte igennem. Resultatet af den drøftelse bliver så instruksen til advokaten om, hvad der skal stå i ejeraftalen. Bed også gerne advokaten om at forklare de enkelte bestemmelser i ejeraftalen når denne er skrevet så alle er med på, hvad der er aftalt. Det er et godt sted at starte.

 

 

Du skal altid være velkommen til at kontakte Nikolaj for en uforpligtende snak på tlf.nr. 27740507.